40 Had��s Allahumme Sall�� Ala Seyy��d��na Muhammed Sav1. 40 HADİS ALLAHUMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMED (SAV)

 • Duration: 405
 • Channel: shortfilms

YORUM EKLEYİNİZ3. Zeyd'in Gözleri

 • Duration: 391
 • Channel: music

http://www.facebook.com/islamcokguzelharun ✔ http://www.facebook.com/islamcokguzel ✔ http://islamcokguzel.wordpress.com/ ✔ http://www.islamcokguzel.ick.net/ ✔ http://www.youtube.com/islamcokguzel ✔ http://islamcokguzel.forumk.biz/ ✔ http://site.mynet.com/islamcokguzel ✔ http://www.dailymotion.com/islamcokguzel ✔ http://islamcokguzel.blogspot.com/ ✔ http://www.facebook.com/gullerinefendisihzmuhammedmustafasav ✔ Aşkına yandığı inci gözlerini gördü zeytin gözleri... O an geçti anadan, babadan, yardan, Tâifte ve Akâbede sımsıkı tuttu ellerini; Heyhât!... Olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri..! Zeytin siyahıydı Zeyd'in gözleri, Doyamazdı sana bakmaya Ey Nebî (SAV).. Heyhât! Olamadık Zeyd'in gözleri, Bakamadık sana bir kez Sevgili (SAV).. Adım atacak hâl kalmaz bende Görürsem Sen'i (SAV).. Ne olur bir kez göreyim Düşümde Sen'i (SAV)... _______☼♥/)_♥☼♥_____☼♥./¯"""/')☼♥. ¯¯"¯¯"¯¯¯\)☼♥¯♥☼♥¯¯¯☼♥'"\_„„„„\)☼♥. ♥Allahumme Salli Alâ Seyyidina Muhammedin Ve Alâ Âli Seyyidina Muhammed♥


4. Sağlam Kaynak

 • Duration: 491
 • Channel: tech

Eûzübillahimineşşeytânirracîm Bismillahirrahmânirrahîm Elhamdülillahirabbilâlemîn, amîn. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âl-i Muhammedin ve sellim. 01 Nisan 1960 / 05 Şevvâl 1379 Cuma, 09.00'da, Çorum'un Osmancık İlçesi, Ulucâmî Mahallesi belediye binası önündeki çınar ağacının yanında bulunan iki katlı ahşap evde doğmuştur. Annesi Selîme ve Babası Hüseyin'den olma altı kardeştir. Annesinden soyu, Somuncu Baba KS yoluyla Resûlüllah SAV Efendimiz; babasından soyu da Yazıcızâde A'lî KS Hazretlerinden gelmektedir. Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okumuştur. Öğretmenlik mesleğiyle emekli olmuştur. Dodurgalı Şeyh A'lî KS Efendi, Habifakılı Ahmed KS Efendi, Çorumlu Mustafa KS Efendi ve Nevşehirli Hadim'ül Fukara Abdullah Baba KS Hazretlerinin himmet, nazar, sohbet ve duâlarına ulaştırılmıştır. Gavs-ul Âzam Seyyîd Abdûlkâdir Geylânî KS, İmâm Âzam Ebû Hanife RA, İmâm Buharî RA, Muhyiddîn İbn-i A'rabî KS, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî KS, Hacı Bektaş-ı Velî KS, Yunus Emre KS, İmâm Gazâlî KS, Bedîüzzaman Saiîd Nursî RA ve İmâm Rabbanî AD'nin eserleriyle yoğrulmuştur. 19 Mayıs 2003'ten beri Şeyh Şerâfeddîn Velî AD ve Sultan Baba KS'nin manevî terbiyelerinde üveysî olarak yetiştirilmiştir. 2009'da 'ÜSVETÜN HASENETÜN' ( Güzel Örnek ) ALLAH RESÛLÜ MUHAMMED Sallallahü Aleyhi Vesellem - Âlemlere Rahmet ile 'URVET'İL VÜSKÂ' ( Güvenli Kaynak ) kitaplarıını yazmaya başlamıştır. ' HABLİLLAH ' ( ALLAH'ın Işını ) ALLAH'IN ASLANI İMÂM ALÎ Kerremallahû Vecheh kitabını yazmayı da inşâllah, ALLAHÛ TEALÂ'nın nasîb edeceği ümidindeyiz. 2011, 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Saadet Partisi Çorum 3. sıra Milletvekili Adayı oldu ve halen Millî Görüş yolunda tebliğ hizmetini sürdürmektedir. Evli ve altı çocuk babasıdır.


5. Fatih KOCA-Salâvat-ı Şerife

 • Duration: 71
 • Channel: music

SELÂVAT-I ŞERİFE “ALLAHumme salli âlâ seyyidina Muhammedi-ninnebiyyi ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim." "ALLAHumme salli âlâ seyyidina Muhammedi-ninnebiyyi ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim." "ALLAHumme salli âlâ seyyidina Muhammedi-ninnebiyyi ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim." ("Allah'ım! Ümmi Peygamber Muhammed (sav)'e onun aline ve ashabına salât ve selam eyle.") Sallallahu hi Vessellem: "Kim bana bir salât getirirse, Allah ona bununla on salât getirir." buyurmustur. (Müslim: 1/228) Sallallahu Aleyhi Vessellem: "Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salât getirin. Getirdiğiniz salât nerede olursanız olun bana ulaşır." (Ebu Davud: 2/218)


6. SALAT-I TEFRİCİYE DUASI

 • Duration: 30
 • Channel: music

“Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.” DUANIN manası “Allahım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.


7. 600.000 Salavat Gücündeki Dua | Salâtül Fatih Sığası | cubbeliahmethoca.tv

 • Duration: 241
 • Channel: news

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym. Manası: Allahım! Kapalılıkları açan geçmişe son veren hakka hakikatla destek olan mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed'e O'nun aline ve ashabına O'nun yüce kadrü kıymetince salat eyle selam eyle ve O'nu mübarek kıl. Fazileti ve sırları: Yüzyirmi bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz(s.a.v.) tarafından bildirilmiştir. Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllah'a sorar. Cevaben: "Bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır.Günahları da bağışlanır." buyurmuşlardır. Hikmeti: 1. Bu salavat-ı şerife okuyanı cehennem ateşinden korur. 2. Kırk gün okuyanın tevbesi kabul edilirgünahları bağışlanır. 3. Cuma gecesi bin defa okuyanEfendimiz(s.a.v.) ile görüşür. 4. Geçmiş zamanda zamanın Kutbu Muhammed --el Bekri (k.s.) Hz. ne ait olan bu salavat öyle büyük bir salavattır ki Resulullah (s.a.v) in mana alemindeki beyanı ile ömründe bir defa dahi bu salavatı okuyan kişi cehenneme girmez. 5. Mağrib sadatından bazısının nakline göre bu salat Allahü Teala tarafından bir sahife ile Muhammed el-Bekri Hazretlerine indirilmiştir. Bu salavatın bir defa okunması altı kere Kuran'ı kerimin hatmine denktir. 6. Bu salavata kırk gün devam edene Allahü Teala bütün günahlardan tevbe nasib eder. 7. Her kim bu salavatı Perşembe veya Cuma veya pazartesi gecesi bin defa okursa Resulullah (s.a.v) efendimiz ile uyanık halde buluşur. Ancak bu dört rek'at namazın ardından okunmalı,Bu namazın birinci rekatında üç kere kadir süresi,ikinci rekatında üç kere zelzele süresi,üçüncü rekatında üç kere Kafirun süresi,dördüncü rekatındada üçer kere mu'avvizeteyn (Felak ve Nas süreleri) kıraat edilmelidir. 8. Bu salavatın sahibi olan büyük kutub Muhammed el-Bekri Hz. demiştir ki:"ömründe bir kere bu salavatı okuyan cehenneme girerse Allah'ın huzurunda beni yakalasın." Yukarıdaki sözün sahibi olan zat Abdülkadir Geylani Hz. inden sonra "benim bu ayağım doğuda ve batıda bulunan bütün velilerin boynu üzerindedir." Diyebilmiş ikinci zattır.Bir kere kendisi Resulullahın (s.a.v) kabrini ziyaret ederken Resulullah (s.a.v) ona :"Allah seni ve zürriyyetini mübarek kılsın" diye hitab etmiştir. Şa'rani,Şihab ve Münavi gibi bir çok alim bu zatı en mübalağalı ifadelerle medh etmişlerdir. ( es-Savi, el-Esraru'r-Rabbaniyye,sh :45 ;Yusuf-u Nebhani, Efdalü's Salevat, Salat no : 50, sh:89-96 ) (SALAVAT-I ŞERİFE ) 9. Ayrıca bu salavat hakkında yine 120,000 salavatı şerife gücünde olduğu mana aleminde peygamberimiz s.a.v tarafından bildirilmiştir.


8. Küçükçekmece'de Depremi Anı Kamerada

 • Duration: 52
 • Channel: news

Ibrahim AKTÜRK İstanbul DHAKüçükçekmece'de bir evde deprem anında yaşananlar kameraya yansıdı. Ibrahim AKTÜRK İstanbul DHAKüçükçekmece'de bir evde deprem anında yaşananlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, evdekilerin depremi hissetmelerinin ardından tavandaki lambanın hareketlerini cep telefonu kamerasıyla çektikleri görülüyor. Evdekilerin deprem anındaki tepkileri ise aralarındaki diyaloglara yansıdı. Evdekilerin depremin başlamasıyla, Allah Allah Allah, Bismillah yarabbi bismillah, Allahümme salli ala seyyidine Muhammed, La ile illellah, Eşhedü enla ile illallah şeklinde dualar ettikleri duyuluyor. Kadınlardan birinin Bitecek şimdi anne bitecek derken bir başka kadının Valla ben çok korkuyorum dediği duyuluyor. Kadınlardan biri sallantının durmasıyla Al durdu işte haydi parka inelim diyor. Haber http://haberler.com/kucukcekmece-de-depremi-ani-kamerada-9722145-haberi/


9. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed - Sami Yusuf - TEMS NEWS - CT

 • Duration: 240
 • Channel: news

Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed - Sami Yusuf - TEMS NEWS - CT


10. Sami Yusuf - Esma'ül Hüsna - Asma Allah

 • Duration: 329
 • Channel: music

www.saadet-tokat.org.tr Rahim (Miloserdnyj) Karimun (cömert) Adzim (Nesravnenno Büyük) Alīmun (Vseznaûŝij) Halim (Vyderžannyj) Hakim (hikmet) Matin (Večnyj) Manna (Daûŝij hafif) Rahmanun (Vsemilostivyj) Fattah (Otkryvaûŝij) Ghaffarun (Proŝaûŝij) Tawwab (Prinimaûŝij) Razzaqun (Predostavlâûŝij) Shahid (tanık) Rashidun (Rukovostvuûŝij) Hasibun (rasplat) Hamidun (Dostojnyj pohvaly) Allahümme Solli 'ala Muhammed (Ey Muhammed Rab Privetstvuju) wa Ali Muhammed (Muhammed ve ailesi) ya Müslimin Sollu Alaih (Ey Müslümanlar onu karşılamak) Allahümme solli 'ala Muhammed (Rab Muhammed selamlıyorum) wa sohbi Muhammed (ve Muhammed'in yoldaşları) ya Mukminin sollu Alaih (O müminler onu selamlamak) Latif (Nazik) Khabirun (Vsesoznavayuschy) Sami (İşitme) Basirun (görme) Celil (görkemli) Raqibun (Vigilance) Mujib (Grant dualar) Ghafur (bağışlayan) Shakurun (Minnettar) Wadud (Loving) Qayumun (Bakım) Rauf (en iyi) Saburun (Hasta) Majid (En ünlü) Muidun (Creator) Kabirun (en büyük) Mukitun (Sorumlu) Qadir (Able) Allahu Ekber! Allahu Ekber! (Allah Büyüktür!) La ilahe illahu Al-Malikul Quddus (hiçbir tanrı ancak O, Kral, Svyateyschy) Allahu Ekber! Allahu Ekber! (Allah Büyüktür!) Ya Rahmanu irham da'fana (bizim zayıflığı O merhametli merhamet) Allahu Ekber! Allahu Ekber! (Allah Büyüktür!) Bağışlayandır Hakkında Ya Ghaffaru irghfir dzunubana,) günahlarımızı bağışla Allahu Ekber! Allahu Ekber! (Allah Büyüktür!) Ya Sattaru ustur 'uyubana (О Скрывающий, скрой наши недостатки) Allahu Akbar! Allahu Akbar! (Аллах Велик!) Ya Muizzu A'izza ummatana (О Дарующий честь,даруй честь нашей умме) Allahu Akbar! Allahu Akbar! (Аллах Велик!) Ya Mujibu ajib du'a ana (О Грант молитвы,ответь на наши молитвы) Allahu Akbar! Allahu Akbar! (Аллах Велик!) Ya Latifu ultuf bina (О Самый нежный,будь нежен с нами) Ya Latifu ultuf bina (О Самый нежный,будь нежен с нами) Ya Latifu ultuf bina (О Самый нежный,будь нежен с нами) ultuf bina (Bizimle nazik olun)


11. adıyaman ilahi kürtçe müzik menzil adiyaman

 • Duration: 205
 • Channel: tv

adıyaman resimler ilahi muzik menzil güneydoğu.\r\r\r\rAdıyaman Medine İlahi grubu..\r\r\r\rAllahumme salli ala seyyidina yaa Muhammed.


12. CEBRAİL'İN (A.S) DUASI

 • Duration: 104
 • Channel: school

CEBRAİL (AS.) 'İN DUASI - PEYGAMBERİMİZ (SAV) AMİN DEDİ.....SAİMBEYLİ ADANA, NİSAN 2014... Bu kıssadan hisse odur ki, mü’min ve mü’minata lâyık olan, Cenab-ı Fahri Âlem Efendimizin (S.A.V.) ism-i şerifleri zikrolunduğu zaman derhal salavat-ı şerife okumaktır. (Allahümme-salli ala Muhammedin ve âlihî ve eshâbihî’t-Tâhirîne Ecmaîn)


13. Sen'siz Bayram Olmuyor Gel (S.A.V.)

 • Duration: 299
 • Channel: news

Essalâtü Vesselâmü Aleyke Yâ Rasûlallâh Essalâtü Vesselâmü Aleyke Yâ Habiballâh ♥Allahümme Salli Alâ Seyyidina Muhammedin Ve Alâ Âli Seyyidina Muhammed♥ Cennetü'l-Baki Son Durağım Olsun Ya Rabbim (c.c.) Âmin ♥Aşk-ı Muhammedî♥


14. Sedat Uçan - Nerdesin Ya NEBI

 • Duration: 303
 • Channel: music

♥ ♥Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed...!!!♥ ♥


15. Bu yıl yine Gidemedik Medine'ye

 • Duration: 384
 • Channel: creation

Essalâtü Vesselâmü Aleyke Yâ Rasûlallâh Essalâtü Vesselâmü Aleyke Yâ Habiballâh ♥Allahümme Salli Alâ Seyyidina Muhammedin Ve Alâ Âli Seyyidina Muhammed♥ Cennetü'l-Baki Son Durağım Olsun Ya Rabbim (c.c.) Âmin


16. Benim Kutlu Rehberim Sensin Ya Rasulallah (S.A.V.)

 • Duration: 278
 • Channel: music

♥Allahumme Salli Alâ Seyyidina Muhammedin Ve Alâ Âli Seyyidina Muhammed♥ Essalâtü Vesselâmü Aleyke Yâ Rasûlallâh Essalâtü Vesselâmü Aleyke Yâ Habiballâh Cennetü'l-Baki Son Durağım Olsun Ya Rabbim (c.c.)


17. Abdurrahman Önül - Akan Sular Durulurmu.ALLAH DİYEN YORULURMU..???

 • Duration: 270
 • Channel: music

♥ ♥Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed...!!!♥ ♥


18. ilahiler - sevdim seni mabuduma - SalihDostlar

 • Duration: 374
 • Channel: people

sevdim seni mabuduma, ilahiler, SalihDostlar, ya rasul, dini ilahiler, guzel ilahi, guzel ilahiler, dini forum, islami forum, ilahiler, ilahi, Muhammed ilahisi, dini forum sitesi, allahumme salli ala, www.SalihDostlar.com


19. Maun(namaz sure ve duaları)

 • Duration: 67
 • Channel: lifestyle

Okunuşu: Era'eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm. Ve lâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâûne. Ve yemne'ûnelmâ'ûn. Anlamı: (Ey Muhammed!) Dini yalan sayanı gördün mü? Öksüzü kakıştıran, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur. Vay o namaz kılanların haline ki: Onlar kıldıkları namazdan gâfildirler. Onlar gösteriş yaparlar. Onlar basit şeyleri (ödünç) dahi vermezler http://www.namazzamani.net/turkce/ http://www.dinimizislam.com/sesresnamreh/namaz2/ResimliNamazrehberi/dualar.htm http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dinibilgiler/dbilgi.asp?yid=11 ............................................. ENÇOK ARANAN KELİMELER HZ.MUHAMMED MUSTAFA SAV.namaz+hac+zekat+oruç+kelimei şehadet+sureler+dualar+kabe+ilahi+abdurrahman önül+yusuf islam+zikir+tarikat+Fetullah gülen+nurcu+nakşi+kadiri+şeytan+cin+harun+korkunç+korku+fragman+tanıtım+video+ yahya+ölüm+kabir+cehennem+azab+kuran+Sayid nursi+Mahmut efendi+sesler+mümin+evliya+ALLAH DOSTLARI+NAMAZ DULARI SURELERİ+4 Sübhâneke+İsrail+Filistin+boykot+hamas+hizbullah+el fetih+olmert+haniye+mahşer+esmaül hünsa+ Ettehiyyâtü Allâhümme Salli Allâhümme Barik Rabbenâ âtina Rabbenâğfirli Kunut Duaları-1 Kunut Duaları-2 Fatiha Suresi Fil Suresi Kureyş Suresi Maun Suresi Kevser Suresi Kafirun Suresi Nasr Suresi Tebbet Suresi İhlas Suresi Felak Suresi Nas Suresi Ayetu'l-Kursi


20. Gül Yüzünü Rüyamızda Görelim Ya RESULALLAH

 • Duration: 356
 • Channel: music

Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed...!!!


Recent Searches Source