Cavalleria Rusticana O Lola Ch Ai Di Latti La Cammisa Siciliana Luciano Pavarotti Gianandrea Gavazzeni National Philharmonic Orchestra1. Ob-La-Di, Ob-La-Da Lyrics

Desmond has a barrow in the marketplace Molly is the singer in a band Desmond says to Molly, "Girl, I like your face" And Molly says this as she takes him by the hand Ob-la-di, ob-la-da Life goes on,2. Ob-La-Di, Ob-La-Da Lyrics

Desmond has a barrow in the marketplace Molly is the singer in a band Desmond says to Molly, "Girl, I like your face" And Molly says this as she takes him by the hand Ob-la-di, ob-la-da Life goes on,3. Ob-La-Di, Ob-La-Da Lyrics

Ob-La-Di, Ob-La-Da Life goes on, whoa La, la how their life goes on Desmond has a barrow in the marketplace Molly is the singer in a band Desmond says to Molly girl I like your face And Molly says thi4. Ob-La-Di Ob-La-Da Lyrics

Ob-La-Di, Ob-La-Da Life goes on, whoa La, la how their life goes on Desmond has a barrow in the marketplace Molly is the singer in a band Desmond says to Molly girl I like your face And Molly says thi5. Ob-La-Di Ob-La-Da Lyrics

Desmond has his barrow in the market place... Molly is the singer in a band... Desmond says to Molly "Girl, I like your face" And Molly says this as she takes him by the hand... Ob-la-di, ob-la-da, li6. Ob-la-di Ob-la-da (Dance Mix Radio) Lyrics

Yes! Irie man! Ob-la-di ob-la-da life goes on yeah Na na na na life goes on Ob-la-di ob-la-da life goes on yeah Na na na na life goes on Desmond has a barrow in the market place And Molly is a singe7. Ob-la-di Ob-la-da (Boom Shot Alternative Dub) Lyrics

Yes! Irie man! Ob-la-di ob-la-da life goes on yeah Na na na na life goes on Ob-la-di ob-la-da life goes on yeah Na na na na life goes on Desmond has a barrow in the market place And Molly is a singe8. Ob-la-di Ob-la-da (Original Radio Mix) Lyrics

Yes! Irie man! Ob-la-di ob-la-da life goes on yeah Na na na na life goes on Ob-la-di ob-la-da life goes on yeah Na na na na life goes on Desmond has a barrow in the market place And Molly is a singe9. Ob-la-di Ob-la-da (Extended Dance Mix) Lyrics

Yes! Irie man! Ob-la-di ob-la-da life goes on yeah Na na na na life goes on Ob-la-di ob-la-da life goes on yeah Na na na na life goes on Desmond has a barrow in the market place And Molly is a singe10. Gwa Ai Di Lyrics

Ikaw, nag-iisang ikaw Nagbibigay lakas, kayanin ko ang pagsubok ng mundo Kung walang masukuban kapag umuulan Asahan mong nandito lang ako [Chorus] Hanggang sa ating pagtanda Lagi kong patatandang Gwa11. Ob-la-di Ob-la-da Lyrics

Ob-La-Di, Ob-La-Da Life goes on, whoa La, la how their life goes on Desmond has a barrow in the marketplace Molly is the singer in a band Desmond says to Molly girl I like your face And Molly says thi12. Ob-La-Di, Ob-La-Da Lyrics

Desmond has a barrow in the marketplace Molly is the singer in a band Desmond says to Molly, "Girl, I like your face" And Molly says this as she takes him by the hand Ob-la-di, ob-la-da Life goes on,13. Ob-La-Di, Ob-La-Da Lyrics

Desmond has a barrow in the marketplace Molly is the singer in a band Desmond says to Molly, "Girl, I like your face" And Molly says this as she takes him by the hand Ob-la-di, ob-la-da Life goes on,14. Ob-La-Di, Ob-La-Da Lyrics

Desmond has a barrow in the marketplace Molly is the singer in a band Desmond says to Molly, "Girl, I like your face" And Molly says this as she takes him by the hand Ob-la-di, ob-la-da Life goes on,15. Ob-La-Di, Ob-La-Da Lyrics

Desmond has a barrow in the marketplace Molly is the singer in a band Desmond says to Molly, "Girl, I like your face" And Molly says this as she takes him by the hand Ob-la-di, ob-la-da Life goes on,16. Ob-La-Di, Ob-La-Da Lyrics

Desmond has a barrow in the marketplace Molly is the singer in a band Desmond says to Molly, "Girl, I like your face" And Molly says this as she takes him by the hand Ob-la-di, ob-la-da Life goes on,17. Ob-La-Di, Ob-La-Da Lyrics

Desmond has a barrow in the marketplace Molly is the singer in a band Desmond says to Molly, "Girl, I like your face" And Molly says this as she takes him by the hand Ob-la-di, ob-la-da Life goes on,18. Ob-La-Di, Ob-La-Da Lyrics

Desmond has a barrow in the marketplace Molly is the singer in a band Desmond says to Molly, "Girl, I like your face" And Molly says this as she takes him by the hand Ob-la-di, ob-la-da Life goes on,19. Ob-La-Di, Ob-La-Da Lyrics

Desmond has a barrow in the marketplace Molly is the singer in a band Desmond says to Molly, "Girl, I like your face" And Molly says this as she takes him by the hand Ob-la-di, ob-la-da Life goes on,20. Ob-La-Di, Ob-La-Da Lyrics

Desmond has a barrow in the marketplace Molly is the singer in a band Desmond says to Molly, "Girl, I like your face" And Molly says this as she takes him by the hand Ob-la-di, ob-la-da Life goes on,Recent Searches Source